українською in english

Якою повинна бути взаємодія народних депутатів з громадянами щодо проблем у виборчому окрузі

29 січня, 19:15

Статтею 7 Закону України «Про статус народного депутата України» визначено, що народний депутат відповідальний за свою діяльність перед всім народом України. Також зазначено, що народний обранець повинен постійно підтримувати зв’язки з виборцями: депутати, обрані в мажоритарних округах, здійснюють зв'язок з виборцями своїх округів, а ті, що обрані в загальнодержавному багатомандатному окрузі – здійснюють зв’язок з виборцями, що проживають на території України, у порядку, визначеному депутатськими фракціями (групами), тобто згідно з розподілом фракції за певними округами чи областями.

Згідно з дослідженням[1] Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва разом Київським міжнародним інститутом соціології станом на листопад 2019 року 40,9% опитаних позитивно оцінюють діяльність партії, за яку голосували на позачергових виборах народних депутатів України у 2019 році. Третина (33,9%) респондентів задоволені тим як працює Верховна Рада. Менше третини (28,9%) знають, хто був обраний в їхньому мажоритарному виборчому окрузі до парламенту.

Серед передумов, які визначають недостатню обізнаність громадян щодо народних депутатів, які обрані в їх одномандатних виборчих округах,  можуть бути форми, засоби та зміст комунікації між парламентарями та виборцями: не усі меседжі доходять до виборців, або доходять у викривленому виді.

Окрім недостатньої поінформованості громадян щодо обраних народних депутів, поширеними є випадки необізнаності громадян з функціями народного депутата, нерозрізнення громадянами повноважень інших державних органів або органів місцевого самоврядування та повноважень народних депутатів.

Взаємодія народного депутата з громадянами є невід’ємною складовою ефективного виконання представницьких функцій парламентарів. Обрання частини народних депутатів в одномандатних виборчих округах вибудовує в виборців очікування тісного зв’язку зі своїми обранцями. Пряма та опосередкована взаємодія народних депутатів з громадянами має з одного боку ставати для народного депутата джерелом даних для ідентифікації проблем виборчого округу, які можуть вимагати системного вирішення. З іншого боку, зворотна комунікація народного депутата з громадянами щодо своєї діяльності має ставати джерелом довіри до представницького органу в цілому, розуміння шляхів та способів взаємодії з народними депутатами, а також повноважень народних обранців.

Взаємодія народних депутатів та виборців має бути побудована на наступних засадах:

 1. Відкритість і прозорість діяльності народного депутата;

Виборці мають постійно отримувати чітку і зрозумілу інформацію щодо тих чи інших дій народного депутата.

 1. Кооперація

Докладаються спільні зусилля для вирішення проблем виборчого округу, що передбачає безпосередню включеність виборців у процес формулювання шляхів вирішення проблеми.

 1. Пріоритезація проблем

Народний депутат разом із виборцями намагається диференціювати проблеми на найбільш важливі і термінові, в результаті чого визначається план їх вирішення.

 1. Доброчесність

Народний депутат повинен своїми діями гарантувати виборцям, що його команда сконцентрована на вирішенні проблем виборців спільними зусиллями на рівноправних умовах.

 1. Підзвітність

За результати своєї діяльності народний депутат мусить обов’язково періодично звітувати.

Способами взаємодії народних депутатів із виборцями є:

 • здійснення прийому виборців (робота приймальні та особистий прийом виборців);
 • публічні зустрічі із виборцями;
 • участь в роботі органів місцевого самоврядування та місцевих органів влади
 • інформування через медіа (ЗМІ, соціальні мережі, месенджери, власні веб-ресурси);
 • звітування (в тому числі, на відкритій зустрічі із виборцями).

За результатами збору та узагальнення інформації про проблеми виборчого округу народний депутат може скористатись наявними в нього інструментами для подальшого сприяння вирішенню проблеми: ініціювати громадські обговорення, подати депутатський запит чи звернення, або скористатись правом законодавчої ініціативи.

Тим не менш, взаємодія з громадянами не буде завершеною, якщо надалі громадяни не будуть належним чином поінформовані про результати роботи народного депутата з проблемою, з використанням тих каналів, які є найбільш зручними для тієї чи іншої соціальної групи.

Як відбувається взаємодія між народним депутатом та громадянами:

А) Від громадян до народних депутатів:

1) Шляхом здійснення народним депутатом особистого прийому громадян не рідше одного разу на місяць у заздалегідь визначеному місці: власній або партійній приймальні.

Інформація про місце, графік роботи та контактні відомості приймальні народного депутата має бути доступною для всіх жителів виборчого округу, що вимагає використання належних каналів отримання інформації різними соціальними групами.

Враховуючи специфіку роботи народного депутата, у стислі строки необхідно проінформувати виборців про дату і час проведення особистого прийому громадян, використовуючи найбільш оперативні канали поширення інформації. Наприклад, поінформувати громадян, що виявили заздалегідь бажання потрапити на прийом особисто, розмістити інформацію про особистий прийом народного депутата в місцевих ЗМІ округу, розмістити оголошення в соціальних мережах, які використовує народний депутат.

2) Необхідно забезпечити можливість для виборців подавати заяви, звернення і пропозиції до народних депутатів як безпосередньо, так і дистанційним шляхом. Отримання заяв, звернень і пропозицій від громадян може здійснюватися через помічників, через приймальню особисту чи партійну (наприклад, скринька для заяв та звернень). Використання онлайн форм звернень може бути забезпечене через персональний веб-сайт, персональну сторінку в соціальних мережах, месенджери та електронну пошту.

3) Ще одним механізмом взаємодії народного депутата з виборцями є проведення публічних зустрічей. Це можуть бути зустрічі  з професійними/галузевими об’єднаннями, організація роботи експертних груп, неформальні зустрічі з громадянами, громадські обговорення, «таун-холл мітінги», тощо. Кожна форма може використовуватися за її необхідності та доречності, проте вимагає належного документування змісту обговорень та інформації про прийняті рішення.

4) До розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, а також здійснення прийому виборців народний депутат може залучати посадових осіб органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій. В такому разі необхідно не пізніш як за три дні до початку прийому повідомити громадян про час і місце проведення прийому із залучення відповідальних осіб, а також про орієнтовне коло питань, які мають розглядатися на прийомі.

Народний депутат також має право брати участь у розгляді пропозицій та вимог громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також може брати участь у роботі сесій місцевих рад з правом дорадчого голосу.

5) У разі потреби та за наявності належного ресурсу, народний депутат може замовити проведення опитувань громадської думки.

Б) Опрацювання повідомлень від громадян:  

1) Для якісного опрацювання звернень від громадян з можливістю подальшого їх використання для визначення проблем виборчого округу вони мають належним чином фіксуватись та групуватись.

Критеріями для комплексної роботи зі зверненнями громадян можуть виступати масштаб проблеми, з якою звертаються (приватна чи комплексна проблема), сфера або галузь, якої стосується звернення, колективний чи індивідуальний характер звернення, орган, в компетенції якого входить вирішення проблеми, наявність потреби в законодавчому врегулюванні, тощо.

2) За результатом аналізу, необхідно використовувати наявні в народного депутата інструменти в залежності від суті самої проблеми: перенаправлення відповідальному органу, подання депутатського звернення, подання депутатського запиту, законодавча ініціатива.

В) Від народних депутатів до громадян:

1) Народний депутат зобов’язаний інформувати виборців не рідше двох разів на рік про результати своєї діяльності шляхом проведення публічного звітування.

2) Інформування також здійснюється шляхом розміщення інформаційних повідомлень в медіа (ТБ, радіо, друковані та інтернет ЗМІ, персональні веб-сайт, сторінки в соціальних мережах, месенджери). Через ТБ, радіо, інтернет та друковані ЗМІ інформування доречно здійснювати раз на пів року, а через персональні веб-сайт, сторінки в соціальних мережах, месенджери – не менше одного разу на місяць.

3) Виборцям або об’єднанням громадян, що особисто зверталися до народного депутата, варто надавати персональні відповіді.

4) Проаналізувавши проблему та визначивши варіанти її вирішення, народний депутат може організувати проведення публічних зустрічей для обговорення наявних варіантів вирішення комплексних проблем.

Перераховані заходи варто використовувати в комплексі.  

Зміст повідомлень:

 • Вирішення проблем виборчого округу
  1. Узагальнення інформації щодо отриманих звернень та пропозицій від громадян протягом місяця (статистична інформація, інформація про ідентифіковані проблеми, інформація про органи, відповідальні за вирішення проблем, роз’яснення ролі народного депутата та можливих шляхів вирішення ідентифікованих проблем)
  2. Роз’яснення з яких питань подано депутатські запити
 • Роз’яснення з яких питань подано депутатські звернення
 1. Роз’яснення з яких питань депутат скористався правом законодавчої ініціативи для вирішення проблеми
 2. Роз’яснення з яких питань плануються заходи для подальшого вивчення проблеми чи шляхів її можливого вирішення
 • Робота в Верховній Раді та їх органах

Підготовку матеріалу здійснено в межах проекту Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» «Інформована взаємодія жителів та народних депутатів Одеської області – запорука демократичного представництва», що є частиною Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа

[1] https://dif.org.ua/uploads/pdf/9934259075de1251ce7bd42.36008621.pdf