Атестація депутатів місцевих рад виходить за межі Одеської області

17 July, 08:35
Атестація

Громадські організації з восьми областей України розпочинають реалізацію ініціативи з «Атестація депутатів місцевих рад».

«Атестація» місцевих депутатів – інструмент комплексної персональної оцінки результатів діяльності депутатів місцевих рад, який вперше в Україні дозволяє об’єктивно та в доступній для пересічних громадян формі оцінити діяльність кожного з їх обранців.

За результатами реалізації ініціативи персональні оцінки своєї діяльності та рекомендації для підвищення власних показників відкритості, прозорості, доброчесності та підзвітності отримають депутати Одеської, Дніпропетровської, Краматорської, Львівської, Рівненської, Сумської, Херсонської і Черкаської міських рад, а також ще шести місцевих рад в Одеській області за вже успішно апробованою методологією, яка охоплює весь комплекс реалізації статусу місцевого депутата і заснована на законах України, а також визнаних стандартах Доброго Врядування.

Ініціатива з «Атестації» депутатів місцевих рад започаткована Одеською обласною організацією ВГО КВУ та реалізується в партнерстві з ГО ОПОРА Львів, ГМ ОПОРА Рівне, ГО «Точка доступу», Черкаською обласною організацією КВУ, ГО «Ліга захисту», ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики» та Причорноморським центром політичних та соціальних досліджень.  12-13 липня в Одесі партнери доопрацювали методологію оцінювання та розробили стратегію здійснення впливу на місцевих депутатів.

Громадські організації, які будуть здійснювати оцінювання, регулярно інформуватимуть широку громадськість про результати моніторингу через свої інтернет-ресурси та сторінку ініціативи в соціальній мережі Facebook. Найближчим часом Одеська обласна організація ВГО КВУ, а також організації-партнери поширять повний перелік критеріїв, за якими будуть здійснювати оцінювання місцевих депутатів.

Докладніше про громадську кампанію «Атестація депутатів місцевих рад», про те як, здійснювалось оцінювання в попередні роки та про його результати можна дізнатись:

На сайті організації

В розділі «Атестація місцевих депутатів» на інформаційному ресурсі «Ізбірком»:

В соціальній мережі Facebook

Проект «Атестація депутатів місцевих рад» реалізовується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями за підтримки Національного фонду демократії (NED, США). Проект «Атестація депутатів місцевих рад» спрямовано на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості, підзвітності виборцям депутатів 14 місцевих рад та низької поінформованості виборців про діяльність останніх. Моніторинг здійснюється за такими критеріями як повнота інформації про депутата та роботу його приймальні, проведення регулярного прийому виборців, відвідування сесій та засідань постійних депутатських комісій, подання депутатських запитів, виступи під час сесій, публічне звітування перед виборцями, достовірність відомостей у електронній декларації тощо. На основі аналізу відкритої інформації про кожного депутата буде виставлятися оцінка за кожним критерієм. Збір інформації здійснюється за допомогою аналізу інформації, розміщеної на офіційних сайтах рад, подачі інформаційних запитів, моніторингу ЗМІ, соціальних мереж, офіційних сайтів депутатів та політичних партій, від яких депутатів було обрано, письмових звернень до депутатів, моніторингових перевірок проведення прийому виборців депутатів.