українською in english

Боргова розписка: як дати гроші в борг, щоб потім їх повернути?

2 лютого, 08:42

Фото: unsplash.com

Певно, що кожен з нас позичав гроші: родичам, друзям, знайомим. Далеко не завжди ці гроші повертались назад до позикодавця. Як повернути позичені кошти розповіли адвокатка та юрист приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в м. Одеса Юлія Лісова і Артем Таукач.

Якщо ви вирішили дати гроші в борг, рекомендуємо скласти боргову розписку та договір позики. Зупинимося більш детально на розписці.

Боргова розписка - це письмовий документ, що видається на підтвердження укладення договору позики та його умов.

Боргова розписка сама по собі не є договором позики – це лише підтвердження такого договору, який був укладений між сторонами.

Якщо особа вирішила надати в борг грошові кошти або ж отримати їх, дані дії та умови повернення позиченого варто викласти в договорі позики і додатково підтвердити написаною позичальником борговою розпискою. Тобто правильно складена розписка всього лише підтверджує факт укладення договору позики (ст. 1047 Цивільного кодексу України).

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (станом на 2024 р.- 170 грн), а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Яка форма боргової розписки?

У розписці мають бути чітко зазначені:

  • ПІБ;
  • ідентифікаційний код позичальника;
  • паспортні дані позичальника та позикодавця (за наявності);
  • місце проживання (реєстрації) позичальника;
  • дата, місце складення розписки;
  • сума (цифрами та прописом) і валюта позики (євро, долар США тощо);
  • слова «отримав» та «зобов’язуюсь повернути»;
  • строк повернення коштів (може бути конкретна дата, може бути «на вимогу»);
  • порядок повернення позики (одноразовим платежем чи періодичними; якщо частинами, то необхідно визначити таку періодичність);
  • підпис позичальника – обов‘язково!

Краще, щоб розписку було написано в присутності свідків. У документі потрібно вказати їхні реквізити.

За бажанням можна завірити розписку у нотаріуса.

У разі неповернення боргу у визначений розпискою строк ви маєте 3 роки від визначеної дати повернення, щоб подати позов до суду.

Нижче можете ознайомитись з шаблоном розписки.

 

РОЗПИСКА

 

місто Одеса                                                                                    «30» січня 2024 року

 

 

Я, ІВАНОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА, паспорт серії КЕ № 828282, виданий Балтським РВ УМВС України в Одеській області 05 листопада 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 29292929, адреса реєстрації місця проживання: 66143, Одеська область, Подільський (колишній Балтський) район, село Оленівка, отримала в борг грошові кошти від КОВАЛЕНКО СВІТЛАНИ ВІТАЛІЇВНИ, паспорт серії КК № 667788, виданий Балтським РВ УМВС України в Одеській області від 18 вересня 2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 27272727, у розмірі 21 800 (двадцять одна тисяча вісімсот) гривень 00 копійок для особистих потреб.

Отримані грошові кошти в сумі 21 800 гривень 00 копійок, зобов’язуюсь повернути Коваленко Світлані Віталіївні протягом 30 днів з моменту отримання від неї вимоги.

 

Ця розписка складена за наших дійсних намірів і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин.

  

________________________________________________________      __________________                                                                             

                                                               (П.І.Б)                                                                                                                                (підпис)

 

 

Одеська громадська приймальня УГСПЛ надає правову допомогу постраждалим від війни за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine – USAID Україна) «Права людини в дії», яка виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини. 

У світі USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на наш вебсайт, або на сторінку у Фейсбук.