українською in english

Чи є ефективною політика залучення громадян до участі в міських справах у Сєвєродонецьку

1 березня, 15:45

Внаслідок впровадження децентралізації громади поступово отримують ресурси, повноваження, самостійність та стають повноцінними політичними гравцями

Саме тому надзвичайно актуальним є підвищення рівня залучення громадян як необхідної умови для подальшого сталого розвитку громад та забезпечення належного управління. Без належної участі самих мешканців значно менше шансів забезпечити потужний розвиток реформованих громад. Саме зараз у місті після проведення та отримання результатів вимірювання рівня залучення громадян до управління  міста вже можна говорити про передумови створення моделі взаємної відповідальності влади та громади.

Як показало дослідження, рівень залучення громадян до вироблення міської політики в місті Сєвєродонецьк не можна назвати достатнім, проте він є вищим середнього. Наприклад, за результатами дослідження відповідності визначеним 10 принципам залучення громадян встановлено, що в м. Сєвєродонецьк найкраще забезпечувалась відповідність принципу права. Він отримав близько 70%. Для визначення рівня відповідності принципу права було проаналізовано 13 критеріїв та встановлено рівень їх практичного застосування. 

1. Повною мірою наявна на офіційному сайті міськради переважна більшість визначеної інформації, зокрема:

- порядок складання та подання запиту на П.І., 

- зразки форм для подання запиту на П.І., 

- інформація про посадових осіб, або структурний підрозділ, до обов'язків якого включено надання відповідей на запит, а також їх контактні відомості, 

- перелік видів публічної інформації.

2. Дотримано принцип наявності на офіційному сайті переліку інформації, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню у форматі відкритих даних та порядок доступу до таких даних.

3. Наявність на сайті регламенту міської ради.

4. Оприлюднено порядок звернення громадян та зобов'язання міськради у розгляді відповідних звернень.

5. В міськраді є порядок розгляду звернень громадян, які надійшли у формі електронних петицій (зміни до Статуту територіальної громади м. Сєвєродонецьк).

6. Є окремий документ, яким регулюється проведення консультацій з громадянами у формі надання коментарів, зауважень та пропозицій до проектів рішень міськради. 

7. Наявний документ, яким регулюється порядок діяльності консультативних органів - Положення про Громадську раду при Сєвєродонецькій міській раді.

8. Відсутній  документ, яким регулюється порядок діяльності консультативних спеціалізованих органів. 

9. Дотримано принцип наявності документу, яким регулюється проведення громадських слухань.

10. Дотримано принцип наявності документу, яким регулюється порядок внесення місцевої ініціативи, - Положення про місцеві ініціативи в місті Сєвєродонецьк.

11. Дотримано принцип наявності документу, яким регулюється проведення загальних зборів громадян за місцем проживання.  

12. Дотримано принцип наявності документу, який регулює реалізацію "громадського бюджету", - Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) .

13. Відсутній документ, який регулює порядок застосування інших форм активної участі.

Найменшу оцінку відповідності принципам залучення громадян отримав принцип оцінки - 10%. За результатами аналізу п'яти критеріїв було встановлено наступний рівень відповідності принципу по кожному з критеріїв:

1. Не дотримано принцип, за яким в ОМС визначено відповідальну посадову/-і особу/-и або структурний/-і підрозділ/-и по здійсненню заходів з оцінки заходів інформування, консультування та залучення громадян до активної участі. 

2. Не дотримано принцип, за яким були б наявні плани по проведенню оцінки заходів інформування, консультування та активного залучення громадян, в яких визначено періодичність проведення оцінки, інструменти для проведення оцінки, відомості, які збираються для проведення оцінки. Існують плани по проведенню оцінки заходів інформування, консультування та активного залучення громадян. В планах визначено періодичність проведення оцінки, ключові показники, інструменти для проведення оцінки. Громадяни також залучаються до проведення оцінки.  

3. Не дотримано принцип, за яким до проведення оцінки ефективності залучаються громадяни (форми зворотнього зв’язку при проведенні будь-яких очних чи електронних заходів, робота незалежних експертних груп, залучення зовнішніх аудиторів і т.п.). 

4. Не дотримано принцип, за яким оцінка ефективності проведених заходів проводиться на регулярній основі та оприлюднюється.

5. Частково дотримано принцип, за яким використовується широкий набір показників при оцінці: як кількісних (кількість скарг, звернень, учасників, пропозицій і т.п.), так і якісних (виконання поставлених завдань, успішні та невдалі елементи і т.п.). 

Отже, ситуація в місті  характеризується:

- відносно невисоким рівнем відповідальності людей за стан справ на своїй території, низькою довірою до інституцій влади та високим рівнем суспільної напруженості. Водночас відбувається консолідація активних і небайдужих людей навколо актуальних проблем, продовжується активна діяльність різноманітних рухів;

- представники органів влади вважають, що влада є зацікавленою в залученні мешканців до розвитку громади та достатньо сприяє активності мешканців, але так вважає меншість представників громадськості.

Дослідження – це перший крок в оцінці залучення громадян до вироблення міської політики в Сєвєродонецьку. Тому наступні кроки в цьому процесі за вами, шановні сєвєродончани!  

Проект «Впровадження в Україні 10 принципів успішного залучення громадян до процесу прийняття рішень від ОЕСР виконується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» в партнерстві з Регіональними ресурсними центрами з розвитку самоорганізації та місцевої демократії в Луганській, Волинській та Чернігівській областях за підтримки МФ «Відродження». Проект спрямовано на підвищення рівня залучення громадян до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та збільшення поінформованості населення про практики та можливості залучення до процесу прийняття рішень в чотирьох обласних центрах України. Оцінку рівня залучення громадян до вироблення міської політики розроблено на основі «10 керівних принципів залучення громадян до вироблення політики ОЕСР». Позиція Міжнародного Фонду «Відродження» може не співпадати з думками та точками зору авторів.