українською in english

Одеський КВУ скерував пропозиції до проєкту Статуту територіальної громади міста Одеси

10 квiтня, 13:07

Проєкт Статуту територіальної громади міста Одеси винесено на публічне обговорення міською радою 7 березня. 

Одеська обласна організація ВГО “Комітет виборців України” уважно розглянула документ та зазначає, що, на наш погляд, представлений проєкт Статуту міста Одеси має більше ознак умовного Статутного Кодексу, де зібрано детальні кроки з реалізації одних форм участі, але виписані загальні рамки інших форм. Документ виглядає обтяжливим, не унормованим за підходами до окремих норм та незручним у користуванні для широкого кола заінтересованих осіб.

Статут  - це своєрідна “конституція” територіальної громади, що має вищу юридичну силу над місцевими НПА та водночас не суперечить законам України. За загальною практикою, норми Статуту покликані конкретизувати та доповнити положення національного законодавства, одночасно включаючи в собі локальні особливості місцевого самоврядування Одеської територіальної громади. 

Також під час розробки документа варто зберігати баланс між закріпленням загальних положень, визначенням форм та механізмів громадської участі та багатосторінковим “копіюванням” текстів та процедур із Законів. Статут, як і Конституція, визначає та закріплює основні засади місцевого самоврядування конкретної територіальної громади, гарантії та захист прав всіх членів громади. 

Пропозиції та зауваження

1. Винести зі Статуту в окремі Положення процедури реалізації всіх форм безпосередньої участі громадян (громадські слухання, петиції, консультації тощо). В Статуті вони мають бути лише передбачені та перелічені. Це дасть можливість більш гнучко вдосконалювати процедуру реалізації форм участі за потреби.

З плином часу або відповідно до досвіду застосування механізмів участі може виникнути необхідність оперативно внести певні зміни до Статуту, в тому числі щодо процедурних питань. Однак, через багатоскладову систему його розгляду, затвердження та реєстрації зміни не можна буде вносити оперативно, реагуючи на запити від громадськості або на новели у національному законодавстві

Наприклад, у 2020 році одесити звернулися до міської ради із 33 петиціями, проте жодну з них як петицію не розглядали, бо документи не набрали необхідної кількості голосів, що може свідчити про те, що встановлена кількість голосів є необгрунтованою. Так, в проєкті Статуту вже змінено необхідну кількість голосів для прийняття петиції до розгляду (з 5000 до 1000 підписів). Але все ж таки практика застосування цієї конкретної форми участі громадян в Одесі наочно демонструє, що за умови оперативно внесених змін до Статуту, починаючи з 2011 року, можна було б забезпечити більш ефективну реалізацію цієї норми. 

Вважаємо також за доцільне не затверджувати Положення про порядок проведення та застосування всіх форм безпосередньої участі додатками до Статуту. Кожне окреме Положення (Порядок тощо) необхідно уніфікувати за підходами щодо інформування, анонсування та загальних вимог участі членів громади, документообігу тощо, одночасно визначивши особливості та відмінності кожного заходу.

2. Удосконалити процедури проведення всіх форм безпосередньої участі громадян, усунувши штучні бар’єри в їхній реалізації:

 • зменшити кількість необхідних для ініціатив підписів;
 • спростити систему збору підписів на підписних листах;
 • передбачити чіткий та прозорий порядок перевірки підписів;
 • визначити конкретні критерії, за якими можуть бути не зараховані підписи;
 • унормувати терміни щодо перевірок підписів, відповідальних за перевірку та прийняття рішення, оприлюднення прийнятих рішень за результатами перевірки;
 • стандартизувати однотипні процедури у всіх формах безпосередньої участі громадян,;
 • визначити механізм оскарження рішень органів та посадових осіб щодо організації та проведення заходів форм безпосередньої участі громадян, прийнятих рішень за результатами таких заходів. 

3. Закріпити у Статуті принципи прозорості та відкритості діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування:

Впровадження принципів відкритості та прозорості сприяє підвищенню відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, надає громадянам інформацію про діяльність органу, формує позитивні практики налагодження зворотного зв'язку між жителями громади та владою. Пропонується:

 • розробити окремий розділ, присвячений доступності інформації для громадськості (де опрацювати не тільки всі сучасні засоби щодо своєчасного, ефективного інформування громадськості, але і визначити механізми безперешкодного доступу жителів громади до участі у процесі прийняття рішень, в тому числі й особистої присутності під час прийняття таких рішень);
 • для кожного виду форм безпосередньої участі чітко унормувати терміни анонсування заходів, оприлюднення проєктів документів, строків та відповідальних за їхнє оприлюднення (до розгляду та після прийняття). Запровадити також практику оприлюднення не тільки проєктів документів до початку проведення цих заходів, протоколів, але й своєчасне оприлюднення всіх фінальних документів, прийнятих на цих заходах. Забезпечити оприлюднення звітів про розгляд пропозицій від громадян, що надійшли під час заходів, із зазначенням змісту пропозицій, їхніх авторів, прийнятого рішення щодо кожної пропозиції з обґрунтуванням такого рішення;
 • розробити окремий розділ на офіційному сайті міста з оприлюдненням повної та вичерпної інформації про всі форми безпосередньої участі громадян (в тому числі архів щодо ініційованих, проведених та непроведених заходів), інформації щодо участі в заходах, інфографік про особливості та відмінності кожного механізму тощо.

4. Визначити статус основного суб'єкта та території, на яких поширюється дія Статуту, закріпивши визначення цих термінів в загальних положеннях:

- унормувати в проєкті Статуту визначення первинного суб’єкта. В тексті вживаються терміни: “одесити”, “мешканці”, “члени територіальної громади”, “жителі територіальної громади”, “фізичні особи, які постійно або тимчасово проживають чи перебувають на території міста Одеси”. Також потребує визначення загальне коло та статус всіх суб’єктів (в т.ч. іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб тощо);

- унормувати в проєкті Статуту визначення території територіальної громади. В тексті вживаються терміни “територія міста”, “територія громади”, “межі міста Одеса” тощо.

5. Доповнити та конкретизувати механізми звітування органів та посадових осіб місцевого самоврядування, визначені законами України:

 • з метою формування політичної культури участі пропонуємо розробити окремий розділ або статтю в проєкті Статуту (або опрацювати наявні статті), де будуть чітко вказані:

а) конкретні терміни проведення звітних кампаній, обов’язок оприлюднення звітів,

б) публічні заходи щодо звітування перед жителями громади та відповідальні за проведення звітних кампаній, 

в) процедури участі громадськості під час проведення заходів щодо звітування, 

г) механізми комунікації (в тому числі анонсування заходів, створення окремих сторінок та їхнє наповнення на офіційному сайті щодо звітування всіх органів та посадових осіб), 

ґ) процедура розгляду отриманих пропозицій під час звітних кампаній, їх оприлюднення, налагодження зворотного зв’язку між заінтересованими особами.

6. Забезпечити прозорість та відкритість подальшої роботи над проєктом Статуту разом із представниками громадянського суспільства:

 • опублікувати всі отримані пропозиції під час консультацій з громадськістю;
 • запросити ініціаторів зауважень та пропозицій на засідання робочої групи щодо розгляду отриманих від громадськості пропозицій;
 • засідання робочої групи з розробки проєкту Статуту проводити відкрито із забезпеченням безперешкодного доступу громадськості, в тому числі оприлюднивши анонси засідань та забезпечивши їхню онлайн-трансляцію;
 • залучити широке коло експертів, представників громадських організацій, ініціативних груп, ОСББ, науковців для розробки окремих Положень усіх форм безпосередньої участі громадян з метою подальшого винесення на розгляд міської ради.