українською in english

Особа, яка зникла за особливих обставин війни: що робити родичам?

18 квiтня, 13:36

За даними Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (International Commission on Missing Person, ICMP) станом на листопад 2022 року, під час повномасштабної війни в Україні зникли безвісти понад 15 тисяч людей. Про це BBC заявив Метью Холлідей – директор ICMP.

За його словами, наразі невідомо, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, живі і розлучені з членами своїх сімей, або померли і поховані.

Згідно із Законом України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти”, «особою, зниклою безвісти за особливих обставин» вважається особа, яка зникла безвісти у зв'язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.

Для отримання правового статусу необхідно:

  • близьким родичам, членам сім’ї, представникам військового формування чи будь-якій іншій особі, якій стало відомо про зникнення, - подати заяву про розшук до відповідного територіального органу Національної поліції України
  • відомості про цей факт вносяться до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
  • саме з моменту внесення відомостей до Реєстру про факт зникнення, особа вважається такою, що зникла безвісти за особливих обставин.

Увага! Заява про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, може також бути подана Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, якщо перераховані вище особи звернулися до нього з повідомленням про зникнення особи.

Слід зазначити, що наразі досі не запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, однак 29 серпня 2022 року прийнято Положення про Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, затверджене Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 535, яке визначає порядок ведення, наповнення, порядок доступу до інформації Реєстру і т.д.

Надання особі статусу зниклої безвісти за особливих обставин не позбавляє її родичів або інших осіб права звернення до суду із заявою про визнання такої особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою у порядку, передбаченому законодавством.

 Припинення розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин

Особа вважається зниклою безвісти до моменту припинення її розшуку – не пізніше ніж через три дні з дня встановлення місця її перебування, місця поховання чи місцезнаходження останків з повідомленням про це її близьких родичів та членів сім’ї, а також заявника, якщо заявник не є близьким родичем та членом сім’ї.

Про припинення розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин, невідкладно робиться відмітка в Реєстрі.

Рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою не є підставою для припинення її розшуку. Якщо особа, зникла безвісти за особливих обставин, оголошена померлою, але її останки не знайдено, проведення розшуку не припиняється до встановлення її місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження останків такої особи.

Права осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та їхніх родичів

Особа, зникла безвісти за особливих обставин, має всі права, гарантовані Конституцією та законами України, а також має право на всебічне розслідування обставин її зникнення та встановлення її місцеперебування.

Держава зобов’язана вжити всіх можливих заходів для розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Права та інтереси особи, зниклої безвісти за особливих обставин, а також її майно підлягають захисту до моменту припинення її розшуку, або оголошення її померлою відповідно до законодавства.

У разі якщо особа, зникла безвісти за особливих обставин на території України, є громадянином іншої держави, Національна поліція України зобов’язана в установленому законодавством порядку повідомити уповноважені органи держави, громадянином якої така особа є, про факт її зникнення та про результати її розшуку.

Близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, мають право на отримання достовірних відомостей про місцеперебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин, обставини її загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме).

Вони мають право на отримання достовірної інформації про хід та результати проведення її розшуку в порядку, визначеному цим Законом та іншими законами України.

Органи державної влади, уповноважені на здійснення обліку та/або розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зобов’язані надавати інформацію про хід та результати їх розшуку в порядку, встановленому цим Законом, близьким родичам та членам сім’ї таких осіб.

Члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, мають право на соціальний захист у порядку, визначеному законодавством України.

Громадяни, громадські об’єднання, юридичні особи приватного права з власної ініціативи, за погодженням з Національною поліцією України, мають право брати участь у розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, надавати допомогу і сприяння органам Національної поліції України у розшуку таких осіб у формах, не заборонених законодавством.

Правові наслідки набуття правового статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин

Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, не зменшує обсяг цивільної правоздатності такої особи.

З моменту внесення даних про особу, зниклу безвісти за особливих обставин, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин над майном такої особи може бути встановлено опіку в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України.

Опікун над майном особи, зниклої безвісти за особливих обставин, здійснює управління цим майном, а також забезпечує виконання зобов’язань такої особи за рахунок цього майна.

Опіка над майном особи, зниклої безвісти за особливих обставин, здійснюється та припиняється у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України.

У разі якщо обидва з батьків дитини є особами, зниклими безвісти за особливих обставин, над такою дитиною встановлюється опіка/піклування у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України.

Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, не змінює її сімейного стану до моменту розірвання шлюбу за заявою другого з подружжя внаслідок визнання особи безвісно відсутньою або до моменту оголошення такої особи померлою.

За особою, зниклою безвісти за особливих обставин, зберігаються місце роботи та займана посада, але не більш як до моменту визнання її безвісно відсутньою чи оголошення померлою у порядку, встановленому законодавством.

Особам, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби, надаються гарантії, передбачені Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та іншими актами законодавства України.

 

Тетяна Кушніренко, юристка Одеської громадської приймальні УГСПЛ

Одеська громадська приймальня УГСПЛ надає правову допомогу постраждалим від війни за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна) «Права людини в дії», яка виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини.