українською in english

Які права має затримана особа?

12 січня, 07:53

На сьогоднішній день трапляється багато випадків необґрунтованих затримань осіб з боку правоохоронних органів. Адвокатка та юрист приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в м. Одеса Юлія Лісова і Артем Таукач розповіли, які права має затримана особа та як варто себе поводити у разі провокацій вчинення правопорушення.

Зображення: Pinterest

Затримання - це тимчасовий захід, який обирається уповноваженим органом в разі нагальної потреби з певною метою і який полягає в тому, що особа, яка затримується, позбавляється волі на певний строк.

Випадки затримання:

  • адміністративне затримання: застосовується до осіб, які вчиняють адміністративні правопорушення;
  • затримання у кримінальному процесі:
  1. затримання без ухвали слідчого судді, суду (стаття 208 Кримінального процесуального кодексу України);
  2. затримання як тимчасовий запобіжний захід (стаття 187 Кримінального процесуального кодексу України).

Наголошуємо, що положеннями статті 29 Конституції України передбачено право на свободу: «Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом…».

Варто зазначити, що стаття 5 пункт Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) передбачає: «Кожен має право на свободу та особисту недоторканність.». Однак у цій статті зазначено: «нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом: … c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою доставлення її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення…».

У разі вашого затримання або арешту (взяття під варту) працівники поліції зобов’язані:

1) повідомити підстави та мотиви затримання або арешту, роз’яснити право щодо оскарження затримання;

2) негайно після фактичного затримання або арешту особи повідомити орган (установу), уповноважений(у) законом на надання безоплатної правовової допомоги;

3) надати у друкованому вигляді положення статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63 Конституції України;

4) роз’яснити право захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника, у тому числі за рахунок держави у випадках, передбачених кримінальним процесуальним законодавством та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги;

5) негайно, але не пізніше ніж через дві години після затримання або арешту повідомити ваших родичів та у разі вимоги - захисника та адміністрацію за місцем роботи чи навчання.

Пам’ятайте про наступні права:

– Власноруч записувати свої показання в протоколі;

– Вносити в протокол будь-які свої коментарі, у тому числі про порушення закону при затриманні;

– Відмовитись від підписання протоколу або свідчень;

– Вимагати копію протоколу.

– Під час затримання ви маєте право подати скаргу черговому співробітнику поліції (усну чи письмову) та вимагати надання медичної допомоги, огляду та реєстрації тілесних ушкоджень.

Термін затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати сімдесяти двох годин з моменту затримання (частина перша статті 211 Кримінального процесуального кодексу України).

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три години (частина перша статті 263 Кодекс України про адміністративні правопорушення).

Що ж робити у випадку провокацій вчинення правопорушення?

У випадку, якщо ви помітили, що до кишені чи речей (сумки, рюкзаку) підклали пакунок з невідомим вмістом необхідно:

→ не торкатися пакунку і не намагатися позбутися його у присутності працівника правоохоронного органу;

→ у випадку проведення працівником правоохоронного органу особистого огляду та/або речей, вимагати присутності двох свідків та пересвідчитися у правильності викладу обставин у протоколі огляду;

→ вимагати відібрання зразків нігтів, біологічного матеріалу з долонь та ротової порожнини, їх опечатування у присутності затриманої особи та направлення на експертизу;

→ вимагати зняття відбитків з пакунку (без наявності відбитків затриманої особи важко довести, що пакунок належить їй).

 

Одеська громадська приймальня УГСПЛ надає правову допомогу постраждалим від війни за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine – USAID Україна) «Права людини в дії», яка виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини. 

У світі USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на наш вебсайт, або на сторінку у Фейсбук.