українською in english

Комунікація народних депутатів з громадянами щодо парламентської діяльності і її зв’язку із проблемами виборчого округу

11 лютого, 15:48

Народні депутати можуть стикатись із тим, що виборці не розуміють всієї специфіки роботи їх представників або мають певне викривлене уявлення про те, чим повинен займатися народний депутат. Виборці можуть плутати повноваження народного депутата із повноваженнями органів місцевого самоврядування. На практиці можуть і мало цікавитись парламентською діяльністю народного депутата, а мати інтерес винятково до діяльності народного депутата у виборчому окрузі.

Тим не менш, законодавча та представницька функції парламентарів нерозривно пов’язані між собою. Народний депутат не лише збирає інформацію про проблеми виборчого округу, які потребують вирішення, але й інформує жителів свого округу про порядок денний Верховної Ради, про пріоритети, про власні позиції щодо законопроєктів, які призначені до розгляду в сесійній залі, а також про позиції своєї політичної сили (якщо парламентар входить до якоїсь фракції чи групи). 

Забезпечення жителів такою інформацією, як мінімум, несе просвітницьку мету, тобто допомагає краще розібратись у повноваженнях парламенту та народних депутатів, окрім того, забезпечує громадян інформацією з першоджерела про питання національного масштабу, які розглядає парламент в поточний момент.

У цьому матеріалі пропонується підхід щодо здійснення комунікації з жителями виборчого округу щодо парламентської діяльності народних депутатів, який буде прив’язаний до специфіки виборчого округу, що представляє народний депутат та, таким чином, робитиме предмет комунікації – те, чим опікується Верховна Рада в конкретний проміжок часу, - ближчим до її отримувачів. Таким чином, пов’язуючи представницьку функцію парламентарів із законодавчою.

Конституцією України та ст. 1 закону «Про статус народного депутата України» визначено, що народний депутат є представником Українського народу і здійснює свої повноваження саме на основі мандату, отриманого від народу. Стаття 7 закону «Про статус народного депутата України» зобов’язує парламентарів постійно підтримувати зв’язок із виборцями.У свою чергу, статтею 6 цього закону серед іншого визначено, що народний депутат у порядку, встановленому законом, бере участь у засіданнях Верховної Ради України, депутатських фракцій та груп, бере участь у роботі комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною Радою України, виконує доручення Верховної Ради України та її органів, бере участь у роботі над законопроєктами, іншими актами Верховної Ради України, бере участь у парламентських слуханнях.      

У свою чергу, законотворчий процес охоплює не лише написання, реєстрацію, розгляд та ухвалення нових нормативно-правових актів, але й попередній аналіз стану соціальних відносин, оцінку ефективності запропонованих нововведень на різні соціальні групи. Складовою здійснення аналізу та прогнозування ефективності запропонованих змін виступають консультації з максимально широким колом зацікавлених груп, серед яких можуть бути жителі виборчого округу парламентаря.

Нерозривність парламентської діяльності і роботи в окрузі реалізується через самого народного депутата – парламентар є комунікатором між Верховною Радою та виборцями, він виступає тією сполучною ланкою, яка, з однієї сторони, доносить до виборців що і навіщо відбувається в парламенті, та, з іншої сторони, виносить на порядок денний ті питання, які турбують жителів його виборчого округу.

Народний депутат доносить до виборців і пояснює, які питання зараз стоять на порядку денному Верховної Ради, які ініціативи розглядаються парламентом і яким чином вони впливають на розвиток держави загалом, яка позиція самого народного депутата щодо цих ініціатив, чи перегукуються ці ініціативи зі специфікою його виборчого округу.

Зрозуміло, що не всі специфічні й вузькі проблеми виборчого округу потребують законодавчого врегулювання, однак у народного депутата ще є такі інструменти для актуалізації та вирішення проблем округу як депутатський запит і депутатське звернення.

Фокус на проблемах виборчого округу у парламентській діяльності робить більш простою комунікацію із виборцями, адже потреба у додаткових поясненнях щодо відображення проблем округу на порядку денному Верховної Ради буде меншою.

Таким чином, комунікація народного депутата із виборцями щодо його парламентської роботи через призму взаємодії із жителями виборчого округу, що буде актуалізувати парламентську діяльність народного депутата для громадян, може включати щонайменше наступні аспекти:

  • Які питання сьогодні є на порядку денному Верховної Ради;
  • Чи є в порядку денному питання, які є специфічними для округу (наприклад, законопроєкти, що стосуються морського транспорту, будуть актуальними для Одеської області, але не будуть зачіпати інтереси жителів більшості інших областей);
  • Як законопроєкти, які виносяться на розгляд, вплинуть на жителів округу;
  • Які пріоритети в порядку денному взагалі і яке вони мають значення для країни і для жителів/окремих груп/окремих проблем;
  • Яка позиція народного депутата щодо питань порядку денного (реалізована через виступити/законодавчі ініціативи, роботу в комітетах тощо).

Під час донесення інформації про результати своєї роботи важливо використовувати максимально широке коло каналів для донесення інформації до всіх соціальних груп, які проживають у виборчому окрузі.

Серед каналів, які народний депутат може використовувати для комунікації на зазначену тему, виділяють прямі і непрямі. Серед прямих на допомогу команді депутата прийдуть офіційний сайт, через який зокрема можна проводити різноманітні опитування громадян та долучати прихильників, сторінки з соцмережах, зустрічі з виборцями у різних форматах, звіти перед виборцями, виїзні засідання парламентських комітетів, дебати з опонентами тощо.

З непрямих каналів в першу чергу варто використовувати роботу зі ЗМІ: пресконференції, інтерв'ю, виступи на прямих етерах тощо.

Раніше в рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво» було підготовлено інформаційний матеріал «Якою повинна бути взаємодія народних депутатів з громадянами щодо проблем у виборчому окрузі».

Матеріал підготовлено в рамках проєкту «Ефективна взаємодія жителів та народних депутатів Одеської області – запорука демократичного представництва», що реалізується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» в межах Програми USAID РАДА, що виконується Фондом Східна Європа